About Me

Missie:

De relatie tussen mens en hond staat voor mij centraal. Zowel mens als hond verdient het om een gelukkig leven te hebben, waarbij men zichzelf kan zijn en waarbij voldaan wordt aan de behoeftes die men heeft. Als een hond (en een mens) in balans is, is er weinig reden om probleemgedrag te vertonen. Het is mijn missie om bij te dragen aan een gelukkiger leven voor zowel de hond als de mensen waarmee hij/zij samenleeft.

Home

Visie:Een hond in huis betekent dat er een wezen van een andere soort uw leven deelt. Het is belangrijk dat u inziet wat de behoeftes zijn van dat wezen en dat hij of zij u niet begrijpt zoals een mens u zou begrijpen.

De hond moet alles leren in verband met het samenleven met mensen. Dat gebeurt vaak organisch, het loopt  van een leien dakje, u hebt er de juiste feeling voor, u kan er voldoende tijd in investeren, andere gezinsleden zijn even consequent als u.


In veel gevallen heerst er echter onbegrip voor het gedrag van de hond, is er sprake van een getraumatiseerde of slecht gesocialiseerde hond, veranderen uw leefomstandigheden,...


Er zijn redenen genoeg om hulp in te roepen van een hondengedragstherapeut.


Als u snel begeleiding inschakelt, kunnen heel wat problemen voorkomen worden, en kan het gedrag van de hond in goede banen geleid worden. 


Praktisch

U maakt telefonisch (of via mail) een afspraak. Bij de afspraak is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen van het gezin aanwezig zijn.  We bespreken niet enkel het gedrag van de hond dat als een probleem wordt ervaren , maar ook alle omstandigheden waarin u en de hond leven.  Tijdens het eerste huisbezoek gebeurt de gedragsanalyse, wordt de hond geobserveerd, wordt er gekeken naar alle motivationele factoren die het gedrag mee veroorzaken. Ik geef gericht en gepersonaliseerd advies waarmee u onmiddellijk aan de slag kan. We maken dan ook een volgende afspraak, waarbij we dan de situatie evalueren. Verdere vervolgafspraken zijn uiteraard altijd mogelijk.

Voor de 2  huisbezoeken vraag ik 100€+ verplaatstingskosten (0,40€/km vanuit Tielt). Als er verdere bezoeken/trainingen gewenst worden, gebeurt dit aan 50€/u + verplaatsingskosten.


Contact


Lieve Dosogne

E.  lievedosogne@telenet.be

hondenopvoeden@telenet.be

T. 0496 55 89 72

Testimonial

"Lieve, bedankt voor de les, we hebben superveel bijgeleerd, ik ga nochtans al lang met Rocco naar de hondenschool, maar zaterdag heeft hij met jou super veel bijgeleerd, en ik ook. Marie-Christine".