About Me
Home

Visie:Een hond in huis betekent dat er een wezen van een andere soort uw leven deelt. Het is belangrijk dat u inziet wat de behoeftes zijn van dat wezen en dat hij of zij u niet begrijpt zoals een mens u zou begrijpen.

De hond moet alles leren in verband met het samenleven met mensen. Dat gebeurt vaak organisch, het loopt  van een leien dakje, u hebt er de juiste feeling voor, u kan er voldoende tijd in investeren, andere gezinsleden zijn even consequent als u.


In veel gevallen heerst er echter onbegrip voor het gedrag van de hond, is er sprake van een getraumatiseerde of slecht gesocialiseerde hond, veranderen uw leefomstandigheden,...


Er zijn redenen genoeg om hulp in te roepen van een hondengedragstherapeut.


Als u snel begeleiding inschakelt, kunnen heel wat problemen voorkomen worden, en kan het gedrag van de hond in goede banen geleid worden. 


Missie:

De relatie tussen mens en hond staat voor mij centraal. Zowel mens als hond verdient het om een gelukkig leven te hebben, waarbij men zichzelf kan zijn en waarbij voldaan wordt aan de behoeftes die men heeft. Als een hond (en een mens) in balans is, is er weinig reden om probleemgedrag te vertonen. Het is mijn missie om bij te dragen aan een gelukkiger leven voor zowel de hond als de mensen waarmee hij/zij samenleeft.

Praktisch

U maakt telefonisch (of via mail) een afspraak. Bij de afspraak is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen van het gezin aanwezig zijn. Een huisbezoek duurt doorgaans anderhalf uur. We bespreken niet enkel het gedrag van de hond dat als een probleem wordt ervaren , maar ook alle omstandigheden waarin u en de hond leven. Ik geef gericht en gepersonaliseerd advies waarmee u onmiddellijk aan de slag kan. Het is mijn bedoeling om u direct vooruit te helpen. Normaal gezien is één huisbezoek voldoende. Vervolgafspraken zijn uiteraard altijd mogelijk.

Voor een huisbezoek vraag ik 60€/uur + verplaatstingskosten (0,40€/km vanuit Dentergem). Hierbij inbegrepen is ook één telefonisch opvolggesprek.


Contact


Lieve Dosogne

E.  lievedosogne@telenet.be

hondenopvoeden@telenet.be

T. 0496 55 89 72

Home

Testimonial

"Lieve, bedankt voor de les, we hebben superveel bijgeleerd, ik ga nochtans al lang met Rocco naar de hondenschool, maar zaterdag heeft hij met jou super veel bijgeleerd, en ik ook. Marie-Christine". 

rouwbegeleiding