School voor Gedrag en Opvoeding van Honden
HoMe
coaching voor HOnd en MEns

HoMe – coaching voor Hond en Mens

De School voor Gedrag en Opvoeding van Honden:

Introductie

De School voor Gedrag en Opvoeding van Honden:

een antwoord op al uw hondenvragen.

Uw hond opvoeden loopt soms van een leien dakje, u hebt er de juiste feeling voor, u kan er voldoende tijd in investeren, andere gezinsgenoten zijn even consequent als u.

Prima!

In veel gevallen heerst er echter onbegrip voor het gedrag van de hond, is er sprake van een getraumatiseerde of slecht gesocialiseerde hond, veranderen uw leefomstandigheden,…

Er zijn allerlei redenen om hulp in te roepen van een hondengedragstherapeut.

Als u snel begeleiding inschakelt, kunnen heel wat problemen voorkomen worden, en kan het gedrag van de hond in goede banen geleid worden.

U kan bij mij terecht voor advies bij de aanschaf van een hond, de opvoeding, gedragstherapie bij probleemgevende honden, voor privé- en groepslessen gehoorzaamheid.

HoMe – coaching voor Hond en Mens

Het gedrag van uw hond kan niet los gezien worden van de context waarin de hond leeft en van de relatie die u met uw hond heeft. Honden zijn bijzonder gevoelig voor uw emotionele en mentale toestand, en weerspiegelen dit in hun gedrag of in hun eigen gezondheid. In die zin zijn honden een spiegel voor de mens en hebben ze ons wijze lessen te leren –als we daarvoor open staan. Ook hierin begeleid ik u.